Info PR


Tidningar & Böcker

Vår idé om information

Foto: iStockPhoto

För att informationen ska få bäst effekt måste den vara tydlig, ha rätt längd och vara på rätt plats. Det är lika fel att överinformera som att underinformera.


Många gör felet att försöka berätta allt på en gång. Lite i taget är ofta en bra metod. Andra har svårt att veta vad de ska fokusera på. Och så finns det dem som inte kan prioritera vad som är viktigt och mindre viktigt.


Vi sätter alltid dessa frågor i centrum. En bra utgångspunkt är att ta kundperspektivet.


För oss är alla de här sakerna självklara, så ta del av vår kunskap. Med vår erfarenhet hjälper vi dig att skriva en produktpresentation, en pressrelease, eller lägga upp informationen för ett evenemang, en produkt eller en utbildning.